Pro aktuální informace volejte tel:720 382 783


Začátky plavby nad Vranovskou přehradou:

Již v roce 1931 se konaly ve Znojmě porady, zda Národní jednota nezřídí plavbu nad přehradou. Původně se zamýšlelo plavbu provozovat společně s Klubem českých turistů, ale kvůli průtahům požádala Národní jednota o koncesi samostatně. Žádost byla kladně vyřízena Československým plavebním úřadem 28. června 1933. Jelikož byla voda do přehrady napouštěna až na podzim 1933, počítalo se se započetím plavby v na jaře 1934.
Po vyřešení všech formálních a finančních problémů byl 11. července 1934 na vodu spuštěn motorový člun Máša s kapacitou 30 až 40 osob. Jezdilo se denně zpravidla ve 14 hodin z Vranova do Bítova a zpět se zastávkami u Lančova a Chvalatic. Bylo také možné objednat plavby na přání. Mimo to se konaly okružní jízdy jen nad přehradou. Za cestu do Bítova bylo vybíráno jízdné 6 Kč a za okružní projížďku 2 Kč. U hlavního přístaviště byla postavena prostornná čekárna s bufetem.

masa   znojmo   restaurace
Nejstarší loď Vranovské přehrady osobní loď
J. Máša (1934 - 1965) později Brno
  Osobní loď Znojmo. Z přístavu vyplouvá
osobní loď J. Máša
  Restaurace Na hrázi po roce 1934

mir   znojmo2   moskva
Kolesový parník Mír - kapacita 200 cestujících.
Vyroben v Německu v roce 1883.
Na Vranovské přehradě pokřtěn 14. srpna 1949.
  Brněnská osobní loď Znojmo (1962 - 1981)


  Moskva - největší a nejkrásnější loď vranovské flotily. Kapacita 250 osob.
Nejúspěšnější loď pražské osobní dopravy dnes pluje pod jménem Moravia. 

Provoz na Vranovské přehradě v datech:

zahájení provozu 1934  
ukončení provozu 1992  
délka plavební dráhy 17,5 km  
zimní kotviště Vranov 1967 - 1992 Vranovská pláž, výtah
počet lodí v historii 20  
     
provozovatel 1 1934 - 1938 Plavební klub NJ a KČST
provozovatel 2 1935 - 1938  
  1946 - 1947 Plavební podnik Ladislava Prchala
provozovatel 3 1938 - 1940 Kommunalverband des Landrates in Znaim
provozovatel 4 1947 - 1954 Podyjské a lázeňské plavební družstvo Vranov nad Dyjí
  1948 Vojenské rekreační středisko
provozovatel 5 1954 - 1955 Komunální podniky města Znojma
provozovatel 6 1955 - 1958 Turista Praha
provozovatel 7 1958 - 1964 Služby rekreačního střediska Vranov nad Dyjí
provozovatel 8 1964 - 1992 Okresní podnik rekreace Vranov nad Dyjí
provozovatel 9 1992 Neptun s.r.o.
provozovatel 10 2006 - Lodni doprava Vranov s.r.o.

Kapitání Vranovské osobní plavby lodní dopravy 1950 - dosud:

Kasal J. Bítov 1949 - 1959
Bloudíček F. Vranov nad Dyjí 1950 - 1969
Střecha R. Vranov nad Dyjí 1950 - 1968
Pospíchal J. Vranov nad Dyjí 1952 - 1967
Gabriel A. Vranov nad Dyjí 1950 - 1970
Čírtek K. M. Budějovice 1952 - 1960
Prchal L. Šumná 1946 - 1960
Brosenbauer H. Vranov nad Dyjí 1967 - 1984
Dokoupil Vranov nad Dyjí 1954 - 1960
Klapil J. Onšov 1953 - 1963
Práth A. st. Vranov nad Dyjí 1954 - 1959
Macháček L. Štítary 1956 - 1975
Žáček F. Vranov nad Dyjí 1956 - 1992
Pospíchal F. Vranov nad Dyjí 1961 - 1975
Urbánek S. Vranov nad Dyjí 1962 - 1973
Práth A. Vranov nad Dyjí 1967 - 1991
Nesiba J. Vranov nad Dyjí 1972 - 1984
Krčál L. Vranov nad Dyjí 1980 - 1987
Skůpa J. Vranov nad Dyjí 1980 - 1987
Bloudíček J. Blížkovice 1979 - 1991
Plachý J. Znojmo 1970 - 1984
Wizer R. Znojmo 1975 - 1985
Kupka J. Žerůtky 1967 - 1979
Svoboda V. Vranov nad Dyjí 1962 - 1969
Černošek Vranov nad Dyjí 1965 - 1970
Gabriel P. Vranov nad Dyjí 1969 - 1982
Škarek F Vranov nad Dyjí 1985 - 1990
Pigal E. Vranov nad Dyjí 1967 - 1973
Mynařík L. Vranov nad Dyjí 1982 - 1990
Jordán V. Znojmo 1983 - 1986
Mynařík L. Vranov nad Dyjí 2006 -
Krčál L. Vranov nad Dyjí 2007-2011
Skůpa J. Vranov nad Dyjí 2009-2015
Kupka J.  Žerůtky 2015-
Šeda J.  Rychnov 2015-2017
Dufek D.  Lančov 2015-
Mynařík L. ml. Vranov nad Dyjí 2016-
Zapletal L. Znojmo 2017-
Blažek V.   2017-2017
Palatka J.   2017-2017
Virág L.   2018-2018
Horský L. Brno 2018-
Jordánek J. Znojmo 2020-
Pěnkava T.
Znojmo 2020-


Informace byly převzaty z brožury Vranovská plavba 1934 - 1992